Ugdymas karjerai

  • Gitana Pranckūnienė – ugdymo karjerai koordinatorė

PROFESINIS VEIKLINIMAS: KODĖL IR KAM TO REIKIA?

Įgyvendinant projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 (toliau tekste – Projektas), jau nuo 2010 m. realizuojamas sukurtas Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas mokinių karjeros kompetencijų ugdymui mokykloje ir tik nedidelė dalis mokinių galėjo įvertinti savo gebėjimus ir pasitikrinti savo profesinį pasirinkimą realioje darbo vietoje – už mokyklos ribų. 

Todėl šiuo metu ypač akcentuojama mokinių profesinio veiklinimo svarba, kai jie gali ne tik pažintinio vizito dėka aplankyti įmones/įstaigas/organizacijas, bet ir vienos dienos bėgyje „pasimatuoti“ norimą profesiją, pabendrauti su tam tikrų profesijų atstovais bei tokiu būdu – geriau pažinti save.  

Profesinis veiklinimas – veiklos, kuriose mokiniams (5-12 klasių) padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą.

 

Attachments:
FileFile size
Download this file (UK info.pdf)Ugdymas karjerai298 kB
© MŠ, 2014-2018