Būk madingas – rinkis SVEIKĄ GYVENIMĄ! 

„Nusiteikimas lavinti tik kūną, atmetant mintį ir dvasią – žemina žmogų.

Susikaupimas lavinti tik protą ir mintį – kenkia ištvermei ir stiprumui. Visada ir visur reikia išlaikyti darną tarp fizinių, protinių ir dvasinių pratimų“. 

Sokratas

 

Vadovaujantis Sokrato mintimi, Senvagės gimnazija įgyvendina sveikos gyvensenos programą „Būk madingas – rinkis sveiką gyvenimą!”

Šios programos tikslas – mokyti jaunimą gyventi sveikai, priimti teisingus sprendimus ir skatinti kitus siekti naujos – sveikos – mados. O tai yra nerūkyti, nevartoti narkotikų, rinktis sveiką maistą bei aktyvų gyvenimo būdą.

Prioritetinės veiklos kryptys yra:
  1. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija.
  2. Lytiškumo ugdymas.
  3. Sveikos gyvensenos įgūdžių tobulinimas.
  4. Fizinio aktyvumo skatinimas.

Įgyvendindami projektą „Būk madingas – rinkis sveiką gyvenimą!” organizuojame įvairias sporto varžybas, mokinių darbų konkursus, parodas, skaitome paskaitas, diskutuojame, kuriame. Sveikos gyvensenos temos yra integruojamos į mokomuosius dalykus, tokius kaip dailė, etika, tikyba, kalbų mokymas ir kt.

Mokiniai skatinami dalintis savo mintimis, pamąstymais, teigiama patirtimi su bendraamžiais, tėvais, pedagogais.

Gimnazijoje savo veiklą pradėjo antinikotinins klubas „Be dūmo“, kurio tikslas yra rūkymo prevencija.

 

© MŠ, 2014-2018