MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į VILNIAUS SENVAGĖS GIMNAZIJĄ 2018-2019 m. m.

Svarbi informacija.

Gerbiami Tėveliai, nuo 2018 metų rugsėjo 1 d. Vilniaus Senvagės gimnazijoje steigiamos pradinio ugdymo programos pirmos klasės vaikams, kuriems šiais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir jaunesni, baigę priešmokyklinio ugdymo programą.
Kviečiame teikti prašymus internetu per Vilniaus miesto savivaldybės e. sistemą https://svietimas.vilnius.lt/

 

Čia galite pažiūrėti filmuką apie mūsų gimnaziją.

 

Kviečiame mokytis šiose gimnazijos klasėse:

 • taikomojoje klasėje (ekoinžinerija),
 • taikomojoje klasėje (ekogamtamokslinė),
 • šaulių (humanitarinėje),
 • sportinėje,
 • bendrojoje.


TAIKOMOJI KLASĖ (ekoinžinerija)

Suteikiamos ypatingos galimybės I-IV klasėse: 

 • mokytis integruoto matematikos ir fizikos modulio;
 • ugdyti verslumo kompetenciją ir gebėjimą tvarkyti asmeninius finansus, formuoti sampratą, paremtą požiūriu į nuolat kintančias ekonomines sąlygas;
 • įgyti braižybos pagrindų kompetencijas.

Klasėse mokiniams garantuojama:

 • aktyvus patyriminis mokymasis;
 • praktinės, projektinės, tiriamosios veiklos įvairių mokslo ir verslo partnerių edukacinėse erdvėse;
 • bendražmogiškosios vertybės.

Sudaromos galimybės:

 • namų darbus atlikti gimnazijoje;
 • po ilgalaikių projektų atsiskaityti mokomuosius dalykus individualiai;
 • keisti pasirinkimus.

 

TAIKOMOJI KLASĖ (ekogamtamokslinė)

Suteikiamos ypatingos galimybės I-IV klasėse: 

 • mokytis integruoto biologijos ir chemijos modulio;
 • ugdyti verslumo kompetenciją ir gebėjimą tvarkyti asmeninius finansus, formuoti sampratą, paremtą požiūriu į nuolat kintančias ekonomines sąlygas;
 • įgyti matematikos praktinio turinio tekstinių uždavinių sprendimo kompetencijas.

Klasėse mokiniams garantuojama:

 • aktyvus patyriminis mokymasis;
 • praktinės, projektinės, tiriamosios veiklos įvairių mokslo ir verslo partnerių edukacinėse erdvėse;
 • bendražmogiškosios vertybės.

Sudaromos galimybės:

 • namų darbus atlikti gimnazijoje;
 • po ilgalaikių projektų atsiskaityti mokomuosius dalykus individualiai;
 • keisti pasirinkimus.

 

ŠAULIŲ KLASĖ/ HUMANITARINĖ KLASĖ

Suteikiamos ypatingos galimybės I-IV klasėse: 

 • mokytis integruoto lietuvių kalbos, literatūros ir istorijos modulio;
 • ugdyti verslumo kompetenciją ir gebėjimą vadovautis turima mokymosi ir veiklos patirtimi, naudojant ir pritaikant žinias, įgūdžius ir gebėjimus asmeninėje, profesinėje ir visuomeninėje veikloje;
 • įgyti matematikos praktinio turinio tekstinių uždavinių sprendimo kompetencijas.

Klasėse mokiniams garantuojama:

 • aktyvus patyriminis mokymasis;
 • praktinės, projektinės, tiriamosios veiklos įvairių mokslo ir verslo partnerių edukacinėse erdvėse;
 • bendražmogiškosios vertybės.

Sudaromos galimybės:

 • namų darbus atlikti gimnazijoje;
 • po ilgalaikių projektų atsiskaityti mokomuosius dalykus individualiai;
 • keisti pasirinkimus.

Šauliams užsiėmimus veda mokytojai, LŠS Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės, KASP Didžiosios Kovos apygardos 8–osios rinktinės instruktoriai kartą per savaitę po 3 akademines valandas gimnazijoje arba už jos ribų; užsiėmimų dieną moksleiviai į pamokas ateina su lauko uniforma.

Baigus gimnaziją, moksleiviai ne tik turės kvalifikacinį teisės ir karybos pagrindų įvertinimą, bet gaus rinktinės vado rekomendacijas, papildomus stojimo balus stojant į sukarintas bei medicinos aukštąsias/aukštesniąsias švietimo įstaigas.

 

SPORTINĖ KLASĖ

Suteikiamos ypatingos galimybės I-IV klasėse: 

 • mokytis integruoto matematikos ir biologijos arba integruoto lietuvių kalbos, literatūros ir istorijos modulio;
 • ugdyti verslumo kompetenciją ir gebėjimą vadovautis turima mokymosi ir veiklos patirtimi, naudojant ir pritaikant žinias, įgūdžius ir gebėjimus asmeninėje, profesinėje ir visuomeninėje veikloje;
 • tobulinti sportinį meistriškumą, derinant pamokas su rytinėmis ir popietinėmis treniruotėmis. Plati treniruočių programa (mikrociklai, mezociklai, sezono ciklai).

Klasėse mokiniams garantuojama:

 • aktyvus patyriminis mokymasis;
 • praktinės, projektinės, tiriamosios veiklos įvairių mokslo ir verslo partnerių edukacinėse erdvėse;
 • bendražmogiškosios vertybės.

Sudaromos galimybės:

 • namų darbus atlikti gimnazijoje;
 • ilgalaikių sporto stovyklų ar išvykų metu mokytis individualiai ir atsiskaityti įsiskolinimus. Pagal individualius tvarkaraščius turi papildomas mokomųjų dalykų konsultacijas.

Baigus gimnaziją, stojantieji į sporto ir sporto pedagogikos studijų programas gauna papildomus stojimo balus; U17 aprūpinami sporto apranga.

 

BENDROJI KLASĖ

Suteikiamos ypatingos galimybės I-IV klasėse: 

 • mokytis lietuvių kalbos, literatūros, užsienio kalbos ir matematikos pagilinto turinio modulių;
 • ugdyti verslumo kompetenciją ir gebėjimą vadovautis turima mokymosi ir veiklos patirtimi, naudojant ir pritaikant žinias, įgūdžius ir gebėjimus asmeninėje, profesinėje ir visuomeninėje veikloje.

Klasėse mokiniams garantuojama:

 • aktyvus patyriminis mokymasis;
 • praktinės, projektinės, tiriamosios veiklos įvairių mokslo ir verslo partnerių edukacinėse erdvėse;
 • bendražmogiškosios vertybės.

Sudaromos galimybės:

 • namų darbus atlikti gimnazijoje;
 • po ilgalaikių projektų atsiskaityti mokomuosius dalykus individualiai;
 • keisti pasirinkimus.

Prašymai pateikiami per bendrą Vilniaus miesto e. sistemą www.vilnius.lt/mokykla nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. 

Klasės formuojamos nuo kovo 1 d.

Birželio 15 d. numatomas mokinių ir tėvų susitikimas su klasių vadovais, sutarčių pasirašymas, papildomų dokumentų teikimas (asmens dokumento kopija, baigimo pažymėjimo kopija, medicininė pažyma, 2 nuotraukos ir kt.).

Prieš jungiantis prie prašymų teikimo į mokyklas sistemos prašome susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybės elektroniniame puslapyje skelbiama Priėmimo į mokyklas tvarka ir dažniausiai užduodamais klausimais, mokyklų žemėlapyje https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools  pasitikrinti, kuriai Vilniaus miesto mokyklai yra priskirta Jūsų gyvenamoji vieta.

Tėvai (globėjai, rūpintojai), kurie neturi galimybės užpildyti prašymą elektroniniu būdu, gali atvykti į gimnaziją, kur jiems bus suteikta vieta su kompiuteriu prašymo užpildymui. Su savimi būtina turėti el. bankininkystės duomenis. Kreiptis prašome į raštinę (I aukštas).

Pastaba. Prašyme būtina nurodyti, kurį iš gimnazijos siūlomų ugdymo variantų renkasi: 

• taikomoji klasė (ekoinžinerija),

• taikomoji klasė (ekogamtamokslinė),

• šaulių klasė(humanitarinė),

• sportinė klasė,

• bendrojo ugdymo klasė.

Informacija

Priėmimo komisijos posėdžiai:

1. 2018-06-07

2. 2018-06-14

3. 2018-06-21

4. 2018-08-28.

© MŠ, 2014-2018