Vakaras pas žemaičius

Kovo 27 dieną Vilniaus Senvagės gimnazijoje vyko kasmetinis „Senvagės žiedų“ renginys.

Gimnazija buvo paskirstyta į Lietuvos etnografinius regionus. II t klasė atstovavo Žemaitijos regioną. Žemaičiai buvo įsikūrę aktų salėje – ten įrengė tradicinę „trobą“, kurioje pastatė didelį stalą, skrynią, tinklą žuvims gaudyti bei kitokių žemaitiškos trobos detalių. Taip pat paruošė stendų, kuriuose aprašė žemaičių charakterio ir būdo bruožus, jų tradicinius patiekalus, žymius žmones, kilusius iš Žemaitijos, bei žemaičių žodyną. Turėjo ir visą Žemaitijos žemėlapį, kad užklydę svečiai žinotų, kurioje Lietuvos vietoje yra šis regionas.

Spektaklyje „Vakaras pas žemaičius“ vaidino beveik visi IIt klasės mokiniai. Spektaklio pradžioje, išlydėję Juzę į platųjį pasaulį, susėdo visi žemaičių šeimos nariai prie stalo. Pirmiausia buvo patiekta vakarienė. Merginos buvo pagaminusios tradicinius žemaičių patiekalus, tokius kaip, cibulinė, lašiniuočiai, taip pat bulvės ir duona. Pavalgę žemaičiai kalbėjo apie Žemaitijos miestus ir miestelius, savo charakterio bruožus, žymius žmones ir amatus. Aptarę Žemaitiją ir žemaičių bruožus, visi nutarė padainuoti. Visi dainavo žemaičių liaudies dainas „Lek gerve“ ir „Ir padieji pempi kiauši“. Padainavę visi šoko „Telšių klumpakojį“, „Tek saulelė“. Po šokių pasigirdo dainos „Stinta pūkis“ interpretacija. Po pasirodymo žemaičiai kvietė svečius pasivaišinti tradiciniais žemaičių patiekalais bei sušokti kelis šokius. 

Taigi, Žemaitijoje „Senvagės žiedų“ metu virė tikras žemaičių gyvenimas. Mes džiaugiamės, jog mūsų mokykloje vyksta tokie renginiai. Manome, kad jie padeda puoselėti mūsų šalies tradicijas.

Įspūdžius aprašė Evelina Beliajeva ir Aušrinė Ulinskaitė

 

  • DSC_7321
  • DSC_7325
  • DSC_7326
  • DSC_7334
  • DSC_7340
  • DSC_7355
© MŠ, 2014-2018