Misija „Lietuva“

Visi žinome apie misiją „Sibiras“, kurios tikslas – sutvarkyti apleistas lietuvių tremtinių kapavietes, išsaugoti istorinę atmintį,  bet ne menkesnė misija yra ir išsaugoti išnykusių Lietuvos vietovardžių, kaimų, kurių nebėra, ir juose gyvenusių  bendruomenių atminimą.

© MŠ, 2014-2018