Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba yra aukščiausioji savivaldos institucija, telkianti mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam gimnazijos valdymui, padeda spręsti gimnazijai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems gimnazijos interesams.

 

Gimnazijos tarybos nariai:

  Elektroninio pašto adresas
Mokytojų atstovai  
Ima Vilniškaitienė – pirmininkė This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Aida Makarevičienė This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lina Padribonienė This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Renata Sokolovska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jurga Donelienė This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mokinių tėvelių atstovai  
Virgilijus Juodišius  
Ugnė Baronienė  
Virginija Paukštienė  
Jūratė Vang  
Asta Galašanskytė  
Mokinių atstovai  
Kotryna Bikulčiūtė  
Gabija Makštelytė  
Ieva Giedraitytė  
Aurimas Raškevičius  
Karolina Šmaro  

 

Gimnazijos bendruomenės nariai, turintys pasiūlymų dėl gimnazijos veiklos tobulinimo, kviečiami kreiptis į bet kurį iš gimnazijos tarybos narių.

© MŠ, 2014-2018