Biblioteka

SENVAGĖS GIMNAZIJOS BIBLIOTEKA IR SKAITYKLA (darbo laikas 8–16 val.)

Bibliotekos misija – švietimo, informacijos, mokymo(si) vieta su informacine ir technine baze, visapusiškai tenkinanti Senvagės gimnazijos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla remianti ugdymo procesą, telkianti mokyklos bendruomenę bei sudaranti sąlygas ugdyti atsakingą, laisvą, dorą, sąmoningą, žingeidžią bei iniciatyvią asmenybę.

Senvagės gimnazijos biblioteką sudaro: abonementas ir skaitykla. Bibliotekos ir skaityklos fondą sudaro apie 20000 egzempliorių grožinės, metodinės, informacinės, mokslinės bei kitokios literatūros leidinių ir apie 9000 vadovėlių. Prenumeruojama periodiniai leidiniai: National Geographic, Iliustruotas mokslas, Iliustruotoji istorija, Metai ir kt.

Skaitykloje sukaupta daug informacinių leidinių: enciklopedijų, žinynų, žodynų ir kitos mokslinės bei metodinės literatūros. Kaupiami įvairūs segtuvai: metodinė informacija mokytojams, informacija apie profesijas ir jų pasirinkimą, brandos egzaminai ir kt. Skaitytojų poreikiams skirti 7 kompiuteriai, televizorius, video grotuvas,  multimedia įranga.

Bibliotekoje ir skaitykloje rengiamos teminės knygų parodos, skirtos paminėti valstybines ir kalendorines šventes, rašytojų bei knygų jubiliejus, eksponuojami gimnazistų dailės, kiti kūrybiniai darbai. Taip pat rengiamos naujai gautos literatūros pristatymai. Rengiami seminarai, diskusijos, vedamos integruotos pamokos.

Į biblioteką bei skaityklą kasdien užsuka iki 50 lankytojų. Čia mokiniai rengia projektinius darbus, ruošiasi pamokoms, kontroliniams darbams, internete ieško reikalingos informacijos arba tiesiog ateina pasikeisti knygų. Mokytojai domisi naujai gautais leidiniais, perverčia spaudą, pasinaudoja interneto galimybėmis. Neretai jie čia dirba su mokiniais.


Paroda, skirta Vasario 16–ajai

Maironiui – 155
Vincui Krėvei – 135
Margučių paroda
Kovo-16-oji – Knygnešių diena
Tarptautinė gimtosios kalbos diena
Išvyka į Knygų mugę
Paroda „Užgavėnių kaukės“

 

 Naudingos nuorodos:

Rašytojų svetainė

Šiuolaikinės lietuvių literatūros ontologija

Lietuvių klasikinės literatūros antologijos svetainė

El. Google knygynas

Skaitymo skatinimo svetainė

El. knygos (mokamos)

El. knygos (nemokamos – reikia registruotis)

El. knygos (nemokamos)

El. knygos (nemokamos)

El. knygos (nemokama)

El. knygos (nemokamos, reikia registruotis)

Skaitmenines knygas kuriame patys (reikia registruotis)

 

  • 20161005_142858
  • 20161005_143016
  • 20161005_143917
  • P2210025
  • P2210027
  • P2210028
© MŠ, 2014-2018