Vilniaus Senvagės gimnazijos istorija

Vilniaus Senvagės gimnazija, buvusi Vilniaus 44–oji vidurinė mokykla, įsteigta 1976 m. balandžio 8 d. pilietiškai aktyvių Šnipiškių mikrorajono gyventojų, norėjusių, jog jų vaikai mokytųsi lietuviškoje mokykloje, dėka.

Taip mokykla tapo ir traukos centru, ir kultūros židiniu, kurioje nuo pat įkūrimo buvo puoselėjamos lietuviškos tautinės tradicijos, pagarba ir meilė Tėvynei.

Mokykla įsikūrusi senosios Neries vagos vietoje, todėl 1993 m. rugsėjo pirmąją šventos ugnies uždegimo apeigomis ant Ozo kalvos mokyklai buvo suteiktas Senvagės vardas. Mokyklos bendruomenė, puoselėdama lietuviškus tradicinius papročius, šventes, liaudies šokius, muziką, amatus, pasirinko etninės kultūros ugdymo kryptį ir 1995 m. rugpjūčio 31 d. jai buvo suteiktas sustiprinto etninės kultūros dėstymo statusas. Šiandien etnokultūra integruojama į mokomuosius dalykus, neformalųjį švietimą, gimnazijos bendruomenės iniciatyva įkurtas etninės kultūros kabinetas – muziejus. 

Gimnazijoje gilios pilietinio ugdymo tradicijos, yra parengta pilietiškumo ugdymo programa, kuri sieja mūsų tradicinius renginius, valstybines šventes, formalųjį ugdymą ir neformalųjį švietimą tam, kad išsaugotų pamatines gimnazijos vertybes: tautinį savitumą, pilietišką ir tolerantišką bendruomenę.

Gimnazijoje veikia Šaulių būrelis, kurio tikslas skatinti mokinius rinktis kario profesiją.

Gimnazija didžiuojasi mokytojų ugdytiniais: VU chemijos fakulteto prof. habil. dr. Arūnu Ramanavičiumi (apdovanotas Sausio 13–osios medaliu), įmonės „Blikas fejerverkai“, UAB ,,Blikas“ vadovu Gyčiu Lagunavičiumi, architektu Vykintu Šeškumi, kunigais Eduardu Kirstuku, Ričardu Doveika, rašytoja Laura Sintija Černiauskaite, žurnalistais Andriumi Vaitkevičiumi, Aida Marteckaite, Jovita Valeikaite, Jurgita Gižaite – Tulabiene, dailininke Akvile Zavišaite, grupės „Foje“ muzikantu Dariumi Buroku, ANT studijos vadovu Dainiumi Žebrausku (Skruzdėliukas), aktoriumi Ramūnu Cicėnu ir kitais buvusiais mokiniais, kurie savo prasminga veikla garsina Lietuvos vardą.

2007 m. gimnazijai už jos bendruomenės pilietinę veiklą buvo perduota saugoti ant Gedimino pilies bokšto plevėsavusi valstybės vėliava, kaip laisvos Lietuvos simbolis. 

Kiekvieną rytą gimnazistai iškelia valstybinę vėliavą, kviesdami senvagiečius pradėti naują mokslo dieną.

Pilietinį aktyvumą rodo 1994 m. gimnazijoje įsteigtas Europos klubas, kuris 1999 m. Europos Informacijos centro buvo pripažintas geriausiu respublikoje. Nuo 1996 m. gimnazija dalyvauja tarptautiniuose projektuose, draugauja su Vokietijos, Danijos, Portugalijos, Slovakijos, Vengrijos, Lenkijos mokyklų bendruomenėmis.

Per savo veiklos laikotarpį gimnazija ugdė ne vieną garsų Lietuvos sportininką: šachmatininką Virginijų Grabliauską, Lietuvos futbolo rinktinę atstovavusius Edgarą Jankauską, Tomą Žvirgždauską, Tomą Ražanauską, Gintarą Staučę, užsienio ir Lietuvos rankinio klubuose žaidžiančius Donatą Žebelį,  Mariją Gedroit, Viktoriją Gedroit, Sandrą Makarevičiūtę, boksininką Tomą Pivoriun, Lietuvos irklavimo rinktinių narius Tomą Sutulą, Dainių Šimkaitį, Edgarą Savicką, netradicinės sporto šakos motokroso (QUAD) čempionatų prizininką Domantą Vaznį ir kitus. Geriausių rezultatų mūsų mokiniai yra pasiekę futbolo, rankinio, šachmatų, stalo teniso, kvadrato, judriųjų estafečių varžybose. Buvo formuojamos sportinės klasės gimnazijoje. Šiandien tęsdama sportinių klasių tradiciją ir nuo 2009 m. bendradarbiaudama su UAB ,,Žalgirietis“, vėl turi 5 ir 6 sportines klases. 

Gimnazija daug dėmesio skiria mokinių sveikos gyvensenos ugdymui, yra parengta programa, kurią įgyvendinant prisideda visi gimnazijos nariai. Gimnazijoje pradėjo savo veiklą Antinikotininis klubas BE DŪMO.

Nuo 2012 metų gimnazija dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Pirmajame etape  paslaugas mokiniams teikė ugdymo karjerai  koordinatorės, gimnazijoje įsteigtas specialus kabinetas, organizuojami įvairūs tyrimai, renginiai, susitikimai su įdomiais žmonėmis ir kt. Dauguma mokinių planuodami karjerą, dalyvavo susitikimuose su specialistais, išvykose. Šiais mokslo metais didesnis dėmesys skiriamas mokinių profesiniam veiklumui, t. y. išvykoms į įmones, įstaigas, tiesioginiam profesijų pažinimui. Gruodžio mėnesį gimnazijoje įrengta kompiuterizuota klasė, skirta ugdymo karjerai ir mokymosi kokybei gerinti.

Gimnazijos patalpos, įvairios erdvės skiriamos mokinių saviraiškai, jų gabumų puoselėjimui, talentų ugdymui.

Senvagės gimnazija – tai gimnazija, kurios siekis kiekvieno vaiko sėkmė. Tai mokykla, kuri veiksmingai užtikrina saugią aplinką, nuoširdų mokinių ir mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą. 

© MŠ, 2014-2018