Mokyklos baigimo ir stojimo rezultatai

Mokslo metai
Abiturientai, gavę brandos atestatus
Iš jų su pagyrimu
Stojimas į aukštąsias mokyklas
2016-2017 m. m. 111 1 58%
2015-2016 m. m. 105 - 30%
2014-2015 m. m. 86 - 53,5%
2013-2014 m. m. 116 - 76%
2012-2013 m. m. 73 - 64%
2011-2012 m. m. 94 7 88%
2010-2011 m. m. 86 1 79%
2009-2010 m. m. 84 4 91%
2008-2009 m. m. 102 5 87%
2007-2008 m. m. 82 - 90%
2006-2007 m. m. 73 1 79%
2005-2006 m. m. 79 2 78%
2004-2005 m. m. 82 5 79%
2003-2004 m. m. 80 2 73%
2002-2003 m. m. 76 2 79%
2001-2002 m. m. 76 6 91%
2000-2001 m. m. 87 2 71%
1999-2000 m. m. 51 2 70%
© MŠ, 2014-2018